tiistai 19. kesäkuuta 2018

PONNU -valmentajilla on asiaa


PONNU –hanke käynnistyi loppusyksystä 2017. Hankkeeseen valittiin kolme valmentajaa, jotka aloittivat heti innokkaasti suunnittelemaan asiakkaille suunnattuja perustaitovalmennuksia. Kevään 2018 aikana päästiin pilotoimaan erilaisia valmennuskokonaisuuksia Invalidisäätiössä Helsingissä ja Silta-Valmennusyhdistyksessä Tampereella. Valmennusten tavoitteena on vahvistaa luku-, kirjoitus-, numero- ja digitaitoja työhön tai opintoihin suuntautumisen tueksi.

Helsingissä valmennukset käynnistettiin työelämäteemoilla. Kevään valmennusten aiheita ovat olleet mm. työelämäviestintä, oman osaamisen esiin tuominen ja digitaidot. Numerotaitoja harjaannutettiin osana Pasilan toimipisteessä huhtikuussa toteutettua valmennusta.

Tampereella valmennukset ovat keskittyneet erityisesti matematiikan ja digitaitojen harjaannuttamiseen. Tämän lisäksi kevään aikana toteutettiin suosittu vapaan kirjoittamisen ryhmä, jossa kirjoitettiin erilaisia luovia tekstejä sekä kerrattiin yleisimpiä kielioppisääntöjä. Vapaan kirjoittamisen ryhmän kuulumisia ja palautetta voi lukea blogin aiemmista päivityksistä!    

Valmennuksiin on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa osallistunut valtaosin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Lisäksi Tampereella valmennusta on toteutettu yhteisöllisen päihdekuntoutuksen ryhmässä, ja Helsingissä ryhmiin on osallistunut myös Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijoita. Valmennuskerrat ovat kestäneet yleensä kaksi tuntia, ja asiakkaat ovat osallistuneet niihin kerran viikossa työtoimintapäivän aikana. Parhaillaan Helsingin vankilassa on meneillään kokeilu vankilaan vietävästä 14 x 3h perustaitovalmennuksesta.

Valmentajat sekä Tampereella että Helsingissä ovat havainneet, että digivalmennukselle on paljon kysyntää ja tarvetta. Vaikka älypuhelinten käyttö on monilla sujuvaa, tietokoneen käyttötaidoissa on puutteita. Tämä näkyy vaikeuksina käyttää mm. perusohjelmia ja sähköpostia, mikä voi olla esteenä koulutus- ja työpolulla. Tietokoneita on käytetty valmennuksissa esimerkiksi erilaisissa kirjoitusharjoituksissa ja tiedonhakutaitojen vahvistamiseksi.

Luku- ja kirjoitusharjoitukset ovat valmennuksissa rakennettu erilaisten aikuisoppijoille soveltuvien ja kiinnostavien teemojen ympärille, kuten työelämässä käytettävät tekstit. Haasteita sopivien tehtävien löytämiseksi ja luomiseksi ovat asettaneet osallistujien hyvin erilaiset lähtötasot. Toisaalta erilaiset lähtötasot luovat otolliset olosuhteet minäpystyvyyttä vahvistavalle vertaisohjaajuudelle.

Numerotaitovalmennuksissa ollaan treenattu esimerkiksi peruslaskutoimituksia ja prosenttilaskuja. Helsingissä numerotaitojen harjoitteleminen yhdistettiin arjessa tarvittavaan matematiikkaan. On tärkeää, että osallistuja kokee harjoiteltavien tehtävien hyödyttävän häntä omassa arjessaan tai opinnoissaan.

PONNU –hankkeessa luodaan valmennusmallia, joka on kopioitavissa muihin kuntouttavia ja työllistäviä palveluita tarjoaviin organisaatioihin. Hankkeen valmennuspilotteja ohjaavat valmentajat eri sosiaalialan taustoilla, mikä mahdollistaa uudenlaisen näkökulman perustaitoteeman ja oppimisen taitojen lähestymiselle.
PONNU -valmentajat Saara, Taru ja Marianna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti