torstai 15. maaliskuuta 2018

Lyhyet selkokieliohjeet


Hei taas

Löysin tietokoneeni syövereistä seuraavanlaisen selkokieliohjeistuksen. Olen sen näköjään tehnyt maahanmuuttajaopiskelijoita ajatellen, mutta tästäkin voisi olla hyötyä kaikenlaisten valmennettavien ohjauksessa.

Selkeän suomen käyttö

Selkokielellä ja selkosuomella on monta määritelmää. Tässä selkosuomella tarkoitetaan ihan tavallista helposti ymmärrettävää kieltä, selkeää suomea. Maahanmuuttajien ohjaustyössä tärkeää on todellinen kontakti ohjattavaan ja molemminpuolinen luottamus. Sekä ohjaajan että ohjattavan halu kommunikoida ja saada viestinsä perille on tärkeintä. Sanattoman viestinnän merkitys kasvaa silloin, kun sanallinen viestintä ei ole helppoa. Monelle maahanmuuttajalle työpaikka on ainoa paikka, jossa hän käyttää suomen kieltä.


Kun haluat viestiä ymmärrettävästi:
 • kuuntele tarkasti, valppaasti. Kielestä saattavat puuttua tärkeät ainekset, kuten päätteet ja aikaa ilmaisevat muodot. 
 • äännä selvästi, jotta sanojen ja lauseiden rajat erottuvat. 
 • puhu riittävän hitaasti 
 • puhu rauhallisesti ja ystävällisesti (suomalaisten asiallinen ilmeettömyys tulkitaan usein vihaisuudeksi) 
 • käytä tavallisia, konkreettisia, arkisia sanoja 
 • sano vain oleellinen (rönsyilevä selitys on raskasta kuunneltavaa) 
 • ota selvää, ymmärtääkö kuulija parhaiten puhekieltä vai yleiskieltä 
 • toista sama asia eri tavoin, käytä synonyymeja ja esimerkkejä 
 • etene johdonmukaisesti, ennalta arvattavassa järjestyksessä 
 • havainnollista, piirrä 
 • esitä aluksi selkeästi teema ja käytettävät peruskäsitteet (mistä puhutaan, pääasia, sivuasiat) 
 • tarkista, että tulit ymmärretyksi (pyydä toistamaan omin sanoin) 
 • oikaise väärinkäsitykset 

Kirjoitetussa tekstissä:

 • käytä lyhyitä virkkeitä, ei pitkiä sivulauseita 
 • etene johdonmukaisesti 
 • vältä lauseenvastikkeita, ne ovat vieraskielisille usein liian tiiviitä ('tultuani kotiin join kahvia' -> 'kun olin tullut kotiin, join kahvia') 
 • kirjoita kokonaisia lauseita 
 • vältä passiivia, aktiivi on helpompi ymmärtää ('kellokortti leimataan aamuisin' -> 'sinä leimaat kellokortin aamuisin') 
 • vältä pitkiä sanoja, joissa on paljon päätteitä, tunnuksia, liitteitä ('vähäpuheisuudellaankinko') 
 • käytä lyhyitä, tuttuja, yleisiä, konkreettisia sanoja 
 • selitä erikoissanat ja ammattitermit 
 • sanasto ja selkeät kuvat tueksi (varmista, miten päin ohjattava lukee kuvasarjoja) 

Työtaitojen opettamisessa:


työjärjestys (mitä tehdään ensin ja mitä sitten, esim. numeroitu, kuvallinen työlista)
työvälineet ja -aineet (millä välineillä mitäkin tehdään, esim. etiketit pulloihin, kuva laimennussuhteesta tms.)
työtavat (miten työ tehdään, näytä yksi työ kerrallaan, selitä mitä ja miksi tehdään, valvo ja auta, kerro sanoin, kun maahanmuuttaja tekee, valvo myös itsenäinen työskentely, auta sanoissa)


Muista, että talonpoikaisjärki ja itsestäänselvyydet ovat kulttuurisidonnaisia!

Pohdi, miten "kääntäisit" selkosuomelle jonkin keskeisen ohjattavan työhön liittyvän ohjeen tai tekstin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti